ผู้สื่อข่าว


ตำแหน่ง : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติ

ปริญญาตรี ขึ้นไป

 

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
- กองทุนออมทรัพย์พนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน
นนทบุรี แผนที่
รายละเอียดงาน

- รายงานข่าวสด เกาะติดสถาณการณ์ 
- มีไหวพริบ ขยัน อดทน 
- มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


Computer Graphic


ตำแหน่ง : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติ

ปริญญาตรี ขึ้นไป

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
- กองทุนออมทรัพย์พนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน
นนทบุรี แผนที่
รายละเอียดงาน

- คิด CG ประกอบรายการโทรทัศน์ (ข่าว,วาไรตี้)
- คัดเลือก sound,เพลงประกอบรายการ
- สามารถใช้โปรแกรม 3Dmax,Maya,After Effects,Premier Pro,Photoshop,illustator
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

 


Co-producer


ตำแหน่ง : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติ

ปริญญาตรี ขึ้นไป

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
- กองทุนออมทรัพย์พนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน
นนทบุรี แผนที่
รายละเอียดงาน

-ประสานงานข่าว
-เรียบเรียงข่าว เพื่อการออกอากาศ


Rewriter


ตำแหน่ง : หลายอัตตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติ

ปริญญาตรี ขึ้นไป

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
- กองทุนออมทรัพย์พนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน
นนทบุรี แผนที่
รายละเอียดงาน

- รีไรท์ข่าว สามารถเรียบเรียงข่าวได้
- ประสานงานกับแหล่งข่าวเกี่ยวกับประเด็นข่าว
- มีความคิดสร้างสรรค์

**หากสามารถแปลข่าวภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ**