ผู้สื่อข่าว


ตำแหน่ง : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติ

ปริญญาตรี ขึ้นไป

 

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
- กองทุนออมทรัพย์พนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน
นนทบุรี แผนที่
รายละเอียดงาน

- รายงานข่าวสด เกาะติดสถาณการณ์ 
- มีไหวพริบ ขยัน อดทน 
- มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


Admin Page


ตำแหน่ง : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติ

-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

-ปริญญาตรี ขึ้นไป

-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
- กองทุนออมทรัพย์พนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน
นนทบุรี แผนที่
รายละเอียดงาน

-มีความรู้พื้นฐานของข่าว
-ต้องโพสต์ข่าวตามเป้าหมายเพจตามที่กำหนด
-ต้องมอนิเตอร์เพจ มอนิเตอร์คอมเม้น มอนิเตอร์ข่าวแก้ไขเนื้อหาให้ถูกต้อง
-ตอบข้อความ ib ในเพจที่ตัวเองรับผิดชอบภายใน 1 วัน
-สร้างเอนเกจเม้นธรรมชาติ สร้าง Like ธรรมชาติ ตามเป้าหมายที่กำหนด
-Report


Creative


ตำแหน่ง : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติ

-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

-ปริญญาตรี ขึ้นไป

 

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
- กองทุนออมทรัพย์พนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน
นนทบุรี แผนที่
รายละเอียดงาน

- คิดรูปแบบรายการโทรทัศน์
- เขียนสคริปรายการ
- ดูแลการผลิตรายการ

- มีประสบกราณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


Computer Graphic


ตำแหน่ง : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติ

ปริญญาตรี ขึ้นไป

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
- กองทุนออมทรัพย์พนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน
นนทบุรี แผนที่
รายละเอียดงาน

- คิด CG ประกอบรายการโทรทัศน์ (ข่าว,วาไรตี้)
- คัดเลือก sound,เพลงประกอบรายการ
- สามารถใช้โปรแกรม 3Dmax,Maya,After Effects,Premier Pro,Photoshop,illustator
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

 


Co-producer


ตำแหน่ง : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติ

ปริญญาตรี ขึ้นไป

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
- กองทุนออมทรัพย์พนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน
นนทบุรี แผนที่
รายละเอียดงาน

-ประสานงานข่าว
-เรียบเรียงข่าว เพื่อการออกอากาศ