• Computer Graphic

  รายละเอียดงาน

  - ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - สามารถใช้โปรแกรม After Effect, Premire Pro 
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย-หญิง
  • อายุ : ไม่จำกัด
  • การศึกษา : ปริญญาตรี , สาขาวิชา : สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
  • จำนวนที่รับ :
  • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • พนักงานขับรถข่าว

  รายละเอียดงาน

  1. ขับรถส่งผู้สื่อข่าวและช่างภาพไปทำข่าวในสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพและต่างจังหวัด

  2. ช่วยงานช่างภาพเบื้องต้น

  3. มีพาหนะเป็นของตัวเอง (รถยนต์,รถมอเตอร์ไซด์)

  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย
  • อายุ : 22ปีขึ้นไป
  • การศึกษา : ม.6 , สาขาวิชา : ทุกสาขาวิชา
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพและปริมณฑล
  • จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
  • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ช่างภาพข่าว (VDO)

  รายละเอียดงาน

  1. ถ่ายภาพตามที่ได้รับมอบหมาย

  2. นำการ์ดที่ถ่ายภาพมาจัดเก็บเพื่อใช้งานได้

  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย
  • อายุ : 22 ปีขึ้นไป
  • การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป , สาขาวิชา : สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพและปริมณฑล
  • จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
  • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • Sale ขายโฆษณา

  รายละเอียดงาน

  1. ขายโฆษณา TV ดาวเทียม

  2. ติดต่อลูกค้าเพื่อหาลูกค้าใหม่

  3. ดูแลลูกค้าเก่า

  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิจารณาเป็นพิเศษ


  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย / หญิง
  • อายุ : 22 ปีขึ้นไป
  • การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป , สาขาวิชา : สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพและปริมณฑล
  • จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
  • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รีไรท์เตอร์ข่าวการเมือง

  รายละเอียดงาน

  1. เรียบเรียงและหาข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย

  2. รีไรท์ข่าวการเมือง

  3. ดูแล Facebook / Youtube / Twitter TNews และ Upload ขึ้น Website

  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย
  • อายุ : 22ปีขึ้นไป
  • การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป , สาขาวิชา : สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
  • จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
  • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เจ้าหน้าที่่บริหารงานบุคคล

  รายละเอียดงาน

  -  ดูแลการสรรหา จัดจ้าง พนักงาน
  -  ดูแลการลงเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย
  - งานสวัสดิการและ งานประกันสังคม
  - ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือตามความเหมาะสม
  - สามารถใช้ Microsoft Office ได้คล่อง

  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย/หญิง
  • อายุ : 22-35
  • การศึกษา : ปริญญาตรี , สาขาวิชา : การบริหารทรัพยากรบุคคและสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : พุทธมณฑล
  • จำนวนที่รับ : ไม่จำกัด
  • เงินเดือน : ตามตกลง
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดข่าว

  รายละเอียดงาน

  ดูแลงานห้องสมุดข่าว เก็บข้อมูลข่าวจากอดีตจนถึงปัจจุบัน คุณสมบัติเพิ่มเติม -ติดตามข่าวสาร -ใช้ Computer ได้ดี -เข้าใจหลักการการจัดห้องสมุด
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย,หญิง
  • อายุ : 22-55
  • การศึกษา : , สาขาวิชา :
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : 50/33 หมู่ 5 ต. ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี (อยู่ข้างๆบิ๊กซีติวานนท์)
  • จำนวนที่รับ : 1
  • เงินเดือน :
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เจ้าหน้าที่กห้องสมุดข่าว

  รายละเอียดงาน

  ดูแลงานห้องสมุดข่าว เก็บข้อมูลข่าวจากอดีตจนถึงปัจจุบัน คุณสมบัติเพิ่มเติม -ติดตามข่าวสาร -ใช้ Computer ได้ดี -เข้าใจหลักการการจัดห้องสมุด
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย,หญิง
  • อายุ : 22-55
  • การศึกษา : , สาขาวิชา :
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : 50/33 หมู่ 5 ต. ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี (อยู่ข้างๆบิ๊กซีติวานนท์)
  • จำนวนที่รับ : 2
  • เงินเดือน :
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ