• พนักงานขับรถข่าว

  รายละเอียดงาน

  1. ขับรถส่งผู้สื่อข่าวและช่างภาพไปทำข่าวในสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพและต่างจังหวัด

  2. ช่วยงานช่างภาพเบื้องต้น

  3. มีพาหนะเป็นของตัวเอง (รถยนต์,รถมอเตอร์ไซด์)

  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย
  • อายุ : 22ปีขึ้นไป
  • การศึกษา : ม.6 , สาขาวิชา : ทุกสาขาวิชา
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพและปริมณฑล
  • จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
  • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ช่างภาพข่าว (VDO)

  รายละเอียดงาน

  1. ถ่ายภาพตามที่ได้รับมอบหมาย

  2. นำการ์ดที่ถ่ายภาพมาจัดเก็บเพื่อใช้งานได้

  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย
  • อายุ : 22 ปีขึ้นไป
  • การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป , สาขาวิชา : สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพและปริมณฑล
  • จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
  • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รีไรท์เตอร์ข่าวการเมือง

  รายละเอียดงาน

  1. เรียบเรียงและหาข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย

  2. รีไรท์ข่าวการเมือง

  3. ดูแล Facebook / Youtube / Twitter TNews และ Upload ขึ้น Website

  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย
  • อายุ : 22ปีขึ้นไป
  • การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป , สาขาวิชา : สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
  • จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
  • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดข่าว

  รายละเอียดงาน

  ดูแลงานห้องสมุดข่าว เก็บข้อมูลข่าวจากอดีตจนถึงปัจจุบัน คุณสมบัติเพิ่มเติม -ติดตามข่าวสาร -ใช้ Computer ได้ดี -เข้าใจหลักการการจัดห้องสมุด
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย,หญิง
  • อายุ : 22-55
  • การศึกษา : , สาขาวิชา :
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : 50/33 หมู่ 5 ต. ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี (อยู่ข้างๆบิ๊กซีติวานนท์)
  • จำนวนที่รับ : 1
  • เงินเดือน :
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เจ้าหน้าที่กห้องสมุดข่าว

  รายละเอียดงาน

  ดูแลงานห้องสมุดข่าว เก็บข้อมูลข่าวจากอดีตจนถึงปัจจุบัน คุณสมบัติเพิ่มเติม -ติดตามข่าวสาร -ใช้ Computer ได้ดี -เข้าใจหลักการการจัดห้องสมุด
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย,หญิง
  • อายุ : 22-55
  • การศึกษา : , สาขาวิชา :
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : 50/33 หมู่ 5 ต. ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี (อยู่ข้างๆบิ๊กซีติวานนท์)
  • จำนวนที่รับ : 2
  • เงินเดือน :
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ผู้สื่อข่าวสด Reporter (ด่วนมาก)

  รายละเอียดงาน

  - รายงานข่าวสด เกาะติดสถาณการณ์ - มีไหวพริบ ขยัน อดทน - มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย,หญิง
  • อายุ : 22-55
  • การศึกษา : ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า , สาขาวิชา :
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : 50/33 หมู่ 5 ต. ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี (อยู่ข้างๆบิ๊กซีติวานนท์)
  • จำนวนที่รับ : หลายอัตตรา
  • เงินเดือน : 16,500-21,500
  • สวัสดิการ : -ประกันสังคม -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม -อื่น
 • ช่างภาพทีมถ่ายทอดสด (ด่วนมาก)

  รายละเอียดงาน

  -ออกหมายงานถ่ายทอดสด -มีความกระตือรือล้น พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา -สามารถใช้โปรแกรมตัดต่องานได้ -มีความขยันอดทน
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย,หญิง
  • อายุ : 22-55
  • การศึกษา : ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า , สาขาวิชา :
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : 50/33 หมู่ 5 ต. ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี (อยู่ข้างๆบิ๊กซีติวานนท์)
  • จำนวนที่รับ : หลายอัตตรา
  • เงินเดือน : 13,000-16,000
  • สวัสดิการ : -ประกันสังคม -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม -อื่นๆ
 • เจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร

  รายละเอียดงาน

  -รับ-ส่ง เอกสารต่างๆ ตามสถาณที่ ที่ได้รับมอบหมาย
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย
  • อายุ : 20
  • การศึกษา : , สาขาวิชา :
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : 50/33 หมู่ 5 ต. ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี (อยู่ข้างๆบิ๊กซีติวานนท์)
  • จำนวนที่รับ :
  • เงินเดือน :
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ