• พนักงานขับรถข่าว

  รายละเอียดงาน

  1. ขับรถส่งผู้สื่อข่าวและช่างภาพไปทำข่าวในสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพและต่างจังหวัด 2. ช่วยงานช่างภาพเบื้องต้น 3. ดูแลรถให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4. มีใบขับขี่รถยนต์ 5. ออกทำงานต่างจังหวัดได้ ***ถ้ารู้จักเส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ***
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย
  • อายุ : 20 ปีขึ้นไป
  • การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา , สาขาวิชา : ทุกสาขาวิชา
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพและปริมณฑล
  • จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
  • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ช่างภาพข่าว (VDO)

  รายละเอียดงาน

  1. สามารถใช้กล้องโทรทัศน์ได้ดี 2. ดูแลรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 3. ถ่ายภาพตามหมายข่าวที่ได้รับ
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ : 22 ปีขึ้นไป
  • การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา , สาขาวิชา :
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพและปริมณฑล
  • จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
  • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รีไรท์เตอร์ข่าว

  รายละเอียดงาน

  1. เรียบรียงเนื้อข่าวตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อออกอากาศ 2. สามารถเขียนข่าวได้ 3. สามารถรีไรท์ข่าวได้ 4. สามารถเขียนบทความได้ 5. เป็นผู้สนใจติดตามข่าวสารอยู่เสมอ 6. ใช้ Computer ได้ดี ***ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ***
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ : 20ปีขึ้นไป
  • การศึกษา : ป.ว.สขึ้นไป หรือเทียบเท่า , สาขาวิชา : สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : 50/33 หมู่ 5 ต. ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี (อยู่ข้างๆบิ๊กซีติวานนท์)
  • จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
  • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ผู้สื่อข่าวการเมือง

  รายละเอียดงาน

  1.ออกทำข่าวตามที่ไดรับมอบหมาย 2.สามารถรายงานข่าวสดได้ 3.สามารถออกปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ : 22ปีขึ้นไป
  • การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป , สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์,รัฐศาสตร์,นิติศาสตร์, และ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพและปริมณฑล
  • จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
  • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ผู้สื่อข่าวอาชญากรรม

  รายละเอียดงาน

  1. รายงานข่าวสได้ เกาะติดสถาณการณ์ 2. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ ***มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ***
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ : 22ปีขึ้นไป
  • การศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า , สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์,รัฐศาสตร์,นิติศาสตร์, และ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : 50/33 หมู่ 5 ต. ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี (อยู่ข้างๆบิ๊กซีติวานนท์)
  • จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
  • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เจ้าหน้าที่จัด Art หนังสือ

  รายละเอียดงาน

  - ออกแบบปกหนังสือ
  - จัดรูปเล่มหนังสือ 
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย, หญิง
  • อายุ : ไม่จำกัด
  • การศึกษา : ปริญญาตรี , สาขาวิชา : สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
  • จำนวนที่รับ :
  • เงินเดือน :
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ผู้จัดการศูนย์ข้อมูล

  รายละเอียดงาน

  1. กำกับและบริหารการจัดเก็บข้อมูลข่าวให้เป็นไปตามนโยบาย 2. ติดตามสถาณการร์ข่าวสารอยู่เสมอ 3. มีความรู้ทางด้านการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล (การใช้ห้องสมุด) 4. ใช้ Computer ได้ดี ***หากมีประสบการณ์ทางด้านการจัดห้องสมุดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ***
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ : 22-55
  • การศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า , สาขาวิชา :
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : 50/33 หมู่ 5 ต. ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี (อยู่ข้างๆบิ๊กซีติวานนท์)
  • จำนวนที่รับ : 1
  • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล

  รายละเอียดงาน

  1. จัดหาและจัดเก็บข้อมูลข่าวตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ติดตามข่าวสาร 3. ใช้ Computer ได้ดี 4. มีความรู้และเข้าใจในหลักการการจัดเก็บข้อมูล
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ : 22-55
  • การศึกษา : ป.ว.สขึ้นไป หรือเทียบเท่า , สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : 50/33 หมู่ 5 ต. ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี (อยู่ข้างๆบิ๊กซีติวานนท์)
  • จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
  • เงินเดือน :
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เจ้าหน้าที่การตลาดเว็บไซต์ (ด่วนมาก) สมัครพร้อมรับการสัมภาษณ์ทันที

  รายละเอียดงาน

  ดูแลการขาย แบรนเนอร์ บนเว็บไซต์(พื้นที่แปะโฆษณา) หาลูกค้ามาลงประกาศภายในเว็บไซต์ ดูแลฐานลูกค้าเก่า ทำเรื่องการต่อสัญญากับลูกค้า
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย-หญิง
  • อายุ : 22ปีขึ้นไป
  • การศึกษา : ปริญญาตรี , สาขาวิชา : การตลาด หรือ นิเทศศาสตร์การโฆษณา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : 50/33 หมู่ 5 ต. ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี (อยู่ข้างๆบิ๊กซีติวานนท์)
  • จำนวนที่รับ :
  • เงินเดือน :
  • สวัสดิการ : -ค่าน้ำมัน -ค่าโทรศัพท์ - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ผู้สื่อข่าวสด Reporter (ด่วนมาก)

  รายละเอียดงาน

  1. รายงานข่าวสด เกาะติดสถาณการณ์ 2. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ 3. สามารถไปทำข่าวนอกเวลาทำงานปรกติได้ 4. ติดตามสถาณการณ์อยู่เสมอ 5. เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถออกไปรายงาดข่าวได้ ***มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ***
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ : 22-55
  • การศึกษา : ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า , สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์,รัฐศาสตร์,นิติศาสตร์, และ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : 50/33 หมู่ 5 ต. ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี (อยู่ข้างๆบิ๊กซีติวานนท์)
  • จำนวนที่รับ : หลายอัตตรา
  • เงินเดือน : 16,500-21,500
  • สวัสดิการ : -ประกันสังคม -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม -อื่น
 • ช่างภาพทีมถ่ายทอดสด (ด่วนมาก)

  รายละเอียดงาน

  1. สามารถใช้กล้องโทรทัฒน์ได้ดี 2. พร้อมปฏิบัติงานทันทีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 3. สามารถออกไปทำข่าวนอกเวลาทำงานปรกติได้ 4. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ 5. สามารถตัดต่อภาพจากกล้องได้ 6. ติดตามสถาณการณ์ข่าว
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ : ไม่จำกัดวุฒการศึกษา (มีประสบการณ์)
  • การศึกษา : ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า , สาขาวิชา :
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : 50/33 หมู่ 5 ต. ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี (อยู่ข้างๆบิ๊กซีติวานนท์)
  • จำนวนที่รับ : หลายอัตตรา
  • เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
  • สวัสดิการ : -ประกันสังคม -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม -อื่นๆ
 • เจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร

  รายละเอียดงาน

  -รับ-ส่ง เอกสารต่างๆ ตามสถาณที่ ที่ได้รับมอบหมาย
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย
  • อายุ : 20
  • การศึกษา : , สาขาวิชา :
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : 50/33 หมู่ 5 ต. ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี (อยู่ข้างๆบิ๊กซีติวานนท์)
  • จำนวนที่รับ :
  • เงินเดือน :
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ช่างภาพข่าวอาชญากรรม (ขับรถได้)

  รายละเอียดงาน

  1. สามารถใช้กล้องโทรทัศน์ได้ดี 2. ดูแลรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 3. ถ่ายภาพตามหมายข่าวที่ได้รับ 4. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ : 22ปีขึ้นไป
  • การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒการศึกษา (สามารถทำงานได้) , สาขาวิชา :
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : 50/33 หมู่ 5 ต. ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี (อยู่ข้างๆบิ๊กซีติวานนท์)
  • จำนวนที่รับ : หลายอัตรา
  • เงินเดือน :
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ผู้สื่อข่าวเศรฐกิจ

  รายละเอียดงาน

  1.ออกทำข่าวตามที่ไดรับมอบหมาย 2.สามารถรายงานข่าวสดได้ 3.สามารถออกปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ : 22ปีขึ้นไป
  • การศึกษา : ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า , สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์,รัฐศาสตร์,นิติศาสตร์, และ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : 50/33 หมู่ 5 ต. ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี (อยู่ข้างๆบิ๊กซีติวานนท์)
  • จำนวนที่รับ :
  • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด

  รายละเอียดงาน

  - ส่งมอบงานลูกค้า - ดูแลเรื่องเอกสาร - ประสานงานภายในองค์กร - ประสานงานลูกค้า - ดูแลลูกค้าบางราย,ทำสัญญา,ดูและเรื่อง spot ของลูกค้า
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : หญิง
  • อายุ : 22ปีขึ้นไป
  • การศึกษา : ปวส. ขึ้นไป , สาขาวิชา : บริหารการจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกียวข้อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : 50/33 หมู่ 5 ต. ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี (อยู่ข้างๆบิ๊กซีติวานนท์)
  • จำนวนที่รับ : 1
  • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
  • สวัสดิการ : -ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคออกอากาศ CG Playout

  รายละเอียดงาน

  -งานแสดงภาพกราฟฟิคหน้าจอ ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ -งานลำดับไฟล์ภาพประกอบรายการ สปอต ไตเติ้ลรายการต่างๆ เพื่อการออกาอาศ -ควบคุมและประสานงานฝ่ายรายการเพื่อนำไฟล์ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บรรจุในเครื่อง -งานจัดฉาก ไฟ ในห้อง Studio
  • คุณสมบัติ

  • เพศ : ชาย-หญิง
  • อายุ : 20 ปีขึ้นไป
  • การศึกษา : ปวส. ขึ้นไป , สาขาวิชา : ทุกสาขาวิชา
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : 50/33 หมู่ 5 ต. ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี (อยู่ข้างๆบิ๊กซีติวานนท์)
  • จำนวนที่รับ :
  • เงินเดือน :
  • สวัสดิการ : - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - กองทุนออมทรัพย์พนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ