Admin Page


ตำแหน่ง : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติ

-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

-ปริญญาตรี ขึ้นไป

-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
- กองทุนออมทรัพย์พนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน
นนทบุรี แผนที่
รายละเอียดงาน

-มีความรู้พื้นฐานของข่าว
-ต้องโพสต์ข่าวตามเป้าหมายเพจตามที่กำหนด
-ต้องมอนิเตอร์เพจ มอนิเตอร์คอมเม้น มอนิเตอร์ข่าวแก้ไขเนื้อหาให้ถูกต้อง
-ตอบข้อความ ib ในเพจที่ตัวเองรับผิดชอบภายใน 1 วัน
-สร้างเอนเกจเม้นธรรมชาติ สร้าง Like ธรรมชาติ ตามเป้าหมายที่กำหนด
-Report


เจ้าหน้าที่สรุปข่าว


ตำแหน่ง : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติ

-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

-ปริญญาตรี ขึ้นไป

-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
- กองทุนออมทรัพย์พนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน
นนทบุรี แผนที่
รายละเอียดงาน

-รู้ในเรื่องของข่าว ประเด็นข่าวในแต่ละวัน
-ติดตามสถานการณ์เด่นประจำวัน
-ชอบเล่น โซเชียล FB
-ต้องสรุปข่าวทุกวัน ทุกๆ ชม. ทุกเพจ โดยแยก 2 แบบเป็นประเภทข่าว และประเภทวาไรตี้
-ใน 1 ชม. ต้องหาข่าวเด่น 5 ข่าว เพื่อโพสลงแต่ละเพจ
-ทำแพทเทริ์น สรุปข่าวในแต่ละเพจ ใส่รูป+ลิงค์ข่าวเด่น


Rewriter


ตำแหน่ง : หลายอัตตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติ

ปริญญาตรี ขึ้นไป

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
- กองทุนออมทรัพย์พนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน
นนทบุรี แผนที่
รายละเอียดงาน

- รีไรท์ข่าว สามารถเรียบเรียงข่าวได้
- ประสานงานกับแหล่งข่าวเกี่ยวกับประเด็นข่าว
- มีความคิดสร้างสรรค์

**หากสามารถแปลข่าวภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ**