ผู้สื่อข่าว ตลาดหุ้นและเศรษฐกิจ


ตำแหน่ง : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติ

ปริญญาตรี ขึ้นไป

อายุ 23 ปีขึ้นไป

มีพื้นฐานความรู้ด้านข่าว และติดตามข่าวสารตลาดหุ้น และเศรษฐกิจ

มีความคล่องตัวหรือชำนาญด้านการใช้งานสื่โซเชี่ยลมีเดีย ทั้ง เว็บไซต์ Facebook Line และการติดต่อประสานงานกับแหล่งข่าวเศรษฐกิจ/ตลาดหุ้น
 

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
- กองทุนออมทรัพย์พนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน
นนทบุรี แผนที่
รายละเอียดงาน

- รายงานข่าวสด เกาะติดสถาณการณ์ 
- มีไหวพริบ ขยัน อดทน 
- มีประสบการณ์ด้านข่าวเศรษฐกิจ หรือตลาดหุ้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


Admin Page


ตำแหน่ง : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติ

-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

-ปริญญาตรี ขึ้นไป

-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
- กองทุนออมทรัพย์พนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน
นนทบุรี แผนที่
รายละเอียดงาน

-มีความรู้พื้นฐานของข่าว
-ต้องโพสต์ข่าวตามเป้าหมายเพจตามที่กำหนด
-ต้องมอนิเตอร์เพจ มอนิเตอร์คอมเม้น มอนิเตอร์ข่าวแก้ไขเนื้อหาให้ถูกต้อง
-ตอบข้อความ ib ในเพจที่ตัวเองรับผิดชอบภายใน 1 วัน
-สร้างเอนเกจเม้นธรรมชาติ สร้าง Like ธรรมชาติ ตามเป้าหมายที่กำหนด
-Report


Rewriter


ตำแหน่ง : หลายอัตตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติ

ปริญญาตรี ขึ้นไป

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
- กองทุนออมทรัพย์พนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน
นนทบุรี แผนที่
รายละเอียดงาน

- รีไรท์ข่าว สามารถเรียบเรียงข่าวได้
- ประสานงานกับแหล่งข่าวเกี่ยวกับประเด็นข่าว
- มีความคิดสร้างสรรค์

**หากสามารถแปลข่าวภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ**